1 USD
1.80029 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,873.9

Разглеждат концепция за създаване на "Зелен ринг" от паркове в София

ESG

Концепцията включва подробни урбанистични анализи и план за действие

Подробна концепция за реализацията на проекта “Зелен ринг София” ще бъде представена от главният архитект  на Столична община и екипите на София план и фондация Зелена линия София на 15 ноември.

Какво включва концепцията за създаване на Зелен ринг в София?

Концепцията включва подробни урбанистични анализи и план за действие за трансформирането на трасе от 30 км. неизползвани терени в София, които минават по неактивни жп трасета, по протежението на реки, покрай изоставени инфраструктурни обекти, производствени и жилищни територии и паркове.

Изграждането на Зеления ринг би дало достъп до най-големия линеен парк в София на близо 250 000 души в 30 софийски квартала. Зеленият ринг може да служи и като важна пешеходна връзка и гръбнак на велосипедна мрежа, която значително да подобри мобилността в града.

Основната цел е свързването на различни столични паркове чрез Зеления ринг, който ще подобри пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали. Чрез линейния парк кварталите ще имат много по-добър достъп до обекти на зелената система и разнообразни публични сгради, сред които са десетки училища, детски градини, спортни и културни центрове.

Снимка: imp-act.аgency
За целта е изготвен подробен анализ на широк спектър от фактори и нужди на местното население

Разгледани са собствеността на земята, устройствените зони, дървесните масиви, обхвата на обслужване на ринга, гъстотата на населението и демографската прогноза за различните отсечки, пешеходната и вело достъпност, достъпа до административни сгради и социална инфраструктура. Изследвано е и състоянието на съществуващата инфраструктура и пресечните й точки с планираното парково пространство. Взети са предвид и състоянието на съществуващото улично осветление, както и свързаността на зеления ринг с транспортната инфраструктура в града.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии