1 USD
1.85739 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,825.3

Какво е ESG?

ESG

ESG – абревиатурата, която все повече навлиза в бизнес средите. Съкращението то английски език е за Environmental, social, and corporate governance или това е управление на дадена компания,  ангажирано с опазването и развитието на околната среда, социалната сфера и добрите корпоративни практики.

По-конкретно в през последните години ESG се превърна в метод за оценка на степента, в която една корпорация работи в името на социални цели, които надхвърлят традиционната бизнес задача - увеличаване на положителната разлика между приходите и разходите в името на собствениците на компанията.

Обикновено социалните цели, застъпени в рамките на перспективата на ESG, включват работа за постигане на определен набор от екологични цели - такива, които са свързани с подкрепата на определени социални движения, а също и такива, които се отнасят до управлението на компанията по начин, който съответства с  целите на движението за многообразие, справедливост и включване.

Идеята в основата на ESG е проста: по-вероятно е бизнесът да бъде успешен и да генерира силна възвръщаемост, ако създава стойност за всички заинтересовани страни – служители, клиенти, доставчици и обществото като цяло, включително околната среда, а не само за собствениците си.

История

Терминът навлиза по-сериозно през 2004 след доклад, подговтен под егидата на ООН. ESG надгражда познатия доскоро CSR, който в буквален превод значи "корпоративна социална отговорност" и бе въведен няколко години по-рано. За по-малко от 20 години ESG движението се превръща в глобален феномен с корпоративни активи на стойност над 30 трилиона щатски долара.

Само през 2019 г. капитал на обща стойност 17,67 милиарда щатски долара е навлязъл в продукти, директно свързани с ESG, което е почти 525% увеличение от 2015 г., според Morningstar.

Навлизане в бизнеса

Редица консултантски компании, вече освен традиционните услуги към бизнеса като стратегическо планиране, счетоводството и други, предлагат и услуги към компаниите, свързани с изграждането и следването на своя ESG модел. Консултаните съветват организациите как да имат ясен план за действие, припознат от всички служители, да изберат най-добрите сред тях, а също и да работят с най-съвременните технологии. Много важно за компаниите е да бъдат гъвкави и да умеят да отговарят на най-големите предизвикателства и да променят приоритетите си. 

В България

Редица от споменатите по-горе консултантски компании вече предлагат съвети и в областта на ESG и в България, като има и специализирани само по тези теми. Компании от банковия, IT, телекомуникационния пазар, тежката индустрия и редица други, вече имат свои собствени инициативи в областта.

Тагове

ESG

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии