България губи до 4,9 млрд. долара БВП на година заради дискриминацията спрямо ЛГБТИ+ хората

България губи до 4,9 млрд. долара БВП на година заради дискриминацията спрямо ЛГБТИ+ хората

Това показват данните на доклад на Института за пазарна икономика, представен днес на бизнес форум, организиран от Фондация GLAS по повод София Прайд

 

БВП на България може да е с 2,5% до 5% по-висок при пълно приемане и равноправие на ЛГБТИ+ хората. Изчисленията на Института за пазарна икономика показват, че в реално изражение за 2023 г. това би означавало, че вместо 15,9 хил. щатски долара на човек от населението, колкото е оценката на МВФ за БВП на страната за 2023 година, той би бил между 16,2 и 16,6 хиляди щатски долара.

  • Как дискриминацията в бизнеса срещу ЛГБТИ+ общността води до емиграция?
  • Колко потенциални туристи губи страната ни заради дискриминация?
  • Приемането на ЛГБТИ+ има установена връзка с потенциала за иновации
Снимка: София Прайд 2023

Данните са част от доклад на Института за пазарна икономика, оценяващ негативното влияние на хомофобията върху икономическото развитие на България. Докладът беше представен по време на второто издание на организирания от Фондация GLAS бизнес форум по повод София Прайд, който се проведе в Гранд хотел Милениум в София.

Анализът показва, че отхвърлянето и дискриминацията са сред ключовите фактори за емиграция от страната за ЛГБТИ+ хората. Само по линия на обръщане на миграционните процеси сред хомосексуалните страната има потенциал да увеличава населението си с 3-5 хиляди души годишно.

Според доклада дискриминацията на работното място има пряко отражение върху производителността на труда на заетите. Оценката разкрива потенциал за повишаване на добавената стойност на ЛГБТИ+ работници в България с почти 10 хил. лв. годишно, а на производителността на труда в икономиката като цяло – с до 1,8%.

По-широкото приемане на ЛГБТИ+ хората се отразява и на пазара на труда. Премахването на дискриминацията при наемане има потенциал да повиши броя на работещите с 28-57 хил. души, а коефициента на заетост - с 0,7-1,4 процентни пункта, казва още доклада на ИПИ. 

Докладът показва още, че позиционирането и възприемането на България като отворена и безопасна за ЛГБТИ+ туризма може да донесе 184 млн. лв. допълнителни приходи на туристическия сектор. Страната губи почти 380 хиляди потенциални туристи, които се насочват към други дестинации.

Приемането на ЛГБТИ+ има установена връзка с потенциала за иновации. Анализът сочи, че при пълно премахване на дискриминация България може да повиши индекса си на икономическа сложност (често ползвана мярка за иновационен потенциал и високотехнологично развитие) до равнища, близки до средноевропейските.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст