Прагът на бедността в България е 326 лв.

БГ Бизнес

Под него попадат 1,6 млн. души или 22 на сто от населението

Прагът на бедността в България е 325,83 лв. среден доход на човек. Под този праг подадат 1,6 млн. души или 22 на сто от населението на страната. Това показват данните на Националния статистически институт за миналата 2015 г.

Според данните размерът на линията на бедност се увеличава с 0.6%, а относителният дял на бедното население нараства.

Снимка: iStock

Социалните плащания (пенсии и помощи) имат огромно значение за понижаване на бедността. Според цифрите, ако в доходите на домакинствата бъдат изключение социалните трансфери, то равнището на бедност нараства до 28,4%. Съответно при изключване на пенсиите равнището на бедност нараства до 42.9%.

Основният доход- работата

Основният доход на българина идва от участието му в пазара на труда. За отчетния период относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица - 53.3%.

През 2015 г. делът на работещите бедни се понижава, спрямо година по-рано, и достига до 7.7%. При работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е над 4 пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време.

Снимка: iStock

Образование, за да не бъдем бедни

Статистиката показва още, че образованието има огромно значение върху риска от изпадане в бедност. Най-много от бедните са с начално и без образование - 57.9%. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява около 2 пъти за лицата с основно образование и над 8 пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е 2.1%.

Бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца. Най-голямо нарастване на риска от бедност през 2015 г. в сравнение с 2014 г. се наблюдава при едночленните домакинства с лице на възраст над 65 години.

Снимка: iStock

От какво се лишаваме?

Най-голям брой лица се лишават от ваканция, за да спестят средства - 60.3%.  Най-голям процент от децата до 17 г. се лишават от ваканция и извънкласни занимание. (вж графиката)

Снимка: НСИ

Една трета от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 39.2% от лицата се ограничават при отоплението на жилището си.

През 2015 г. 34.2% от населението живее в тежки материални лишения.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии