1 USD
1.83612 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,400.9

Парламентът прие бюджета на НЗОК за 2017 г.

Финанси
 

Бюджетът е балансиран – с приходна и разходна част от 3,4 млрд. лв.

Парламентът прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г.

За следващата година здравноосигурителната вноска остава в размер на 8%, като съотношението на заплащане от страна на работодателя и здравноосигуреното лице е 60:40.

Предвидените приходи и трансфери по бюджета на НЗОК са в размер на 3 452 816 000 лв. Разчетените средства са при прогнозен брой на здравноосигурените лица в страната от около 6,2 млн. души.

Предвидените разходи и трансфери са в размер на 3 452 816 000 лв., от които 3 032 000 500 лв. са за здравноосигурителни плащания.

За първична извънболнична медицинска помощ са заложени 200 млн. лв., или с 20 млн. лв. повече от 2016 г.; за специализирана извънболнична медицинска помощ – 211,4 млн. лв., или с 9,9 млн. лв. повече; за дентална помощ – 147 млн. лв., или с 24 млн. лв. повече; за медико-диагностична дейност – 77,5 млн. лв., или със 7,1 млн. лв. повече в сравнение с настоящата година.

За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, са предвидени 798,6 млн. лв., или с 47,7 млн. лв. повече от 2016 г.

Средствата за болнична медицинска помощ са 1 457 528 900 лв., или със 114,2 млн. лв. повече от 2016 г.

За резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, са заложени близо 341 400 000 лв., или с 24,8 млн. лв. повече от настоящата година.

Депутатите записаха, че Надзорният съвет на НЗОК ще взема решения за разпределяне на средствата от резерва след приемане на Национален рамков договор за медицинските дейности и Национален рамков договор за денталните дейности за 2017 г., като първото решение за разпределяне на част от средствата ще се вземе не по-рано от 31 март 2017 г.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии