Жилищните кредити се увеличили с над 18% за година

БГ Бизнес

Депозитите на българите в банките продължават да растат

В края на юли депозитите на неправителствения сектор (нефинансови, финансови предприятия, домакинства) в банките са 120,116 млрд. лв. (64,3 процента от БВП), като годишното им увеличение е 10,8 процента.

Кредитите на сектора са 85,581 млрд. лв. (45,8 процента от БВП), което е увеличение на годишна база с 11,2 процента. Това показват данните на БНБ, публикувани на интернет страницата на Централната банка.

Според статистиката депозитите на нефинансовите предприятия са 40,945 млрд. лв. (21,9 процента от БВП) в края на юли. Това е увеличение с 13,2 процента в сравнение със същия месец на 2022 г.

Депозитите на финансовите предприятия също нарастват - с 4,9 процента на годишна база и в края на юли достигат 4,007 млрд. лв. (2,1 процента от БВП).

Депозитите на домакинствата и НТООД са 75,165 млрд. лв. (40,2 процента от БВП), което е увеличение с 9,9 процента спрямо юли 2022 г.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват със 7,2 процента на годишна база през юли и в края на месеца достигат 42,736 млрд. лв. (22,9 процента от БВП), показва статистиката.

Кредитите за домакинствата и НТООД са 35,961 млрд. лв. (19,2 процента от БВП). Спрямо юли 2022 г. те се увеличават с 14,1 процента.

В края на юли жилищните кредити са 18,169 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18,3 процента. Потребителските кредити възлизат на 16,149 млрд. лв. и се увеличават с 10,9 процента спрямо юли 2022 г. На годишна база другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с един процент, като достигат 390,4 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 3,9 процента на годишна база и в края на юли са 433,5 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 6,884 млрд. лв. (3,7 процента от БВП) в края на юли. В сравнение със същия месец на 2022 г. те се увеличават с 23,8 процента. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст