1 USD
1.80311 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,578.7

Закриват "Държавна петролна компания"

БГ Бизнес

Съществуването й било напълно необосновано

Комисията по енергетика в Народното събрание прие Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, чрез който ще бъде закрито Държавно предприятие "Държавна петролна компания".

Държавно предприятие "Държавна петролна компания" (ДП "ДПК") е с предмет на дейност създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти; създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

В мотивите на МС пише, че направените анализи сочат, че съществуването му е напълно необосновано от гледна точка на защитата на държавния интерес, обществения интерес, икономическата логика и защитата на конкурентния пазар на горивата в България. Според вносителите на законопроекта създаването на ДП "ДПК" не е обусловено от необходимост за удовлетворяване на конкретен обществен интерес, а участието на държавното предприятие на свободния пазар на горивата не е обусловено от идентифициран "провал" на пазара, който да налага държавна намеса.

Пазарът на горива в България оперира в условия на редица дефицити. Те обаче са концентрирани в областта на недостатъчно ефективния и ефикасен контрол, а не в аспекти, свързани с липсата на конкуренция, добавят от МС в мотивите на предложените промени. Поради тази причина участието на държавна компания на пазара на горива и плановете на ДП "ДПК" да изгражда и оперира бензиностанции са напълно необосновани от пазарна гледна точка.

Реалистична икономическа ефективност също не може да бъде аргументирана поради факта, че навлизането на такъв тип пазар е съпроводено със сериозни пазарни бариери, за преодоляването на които държавната компания няма нито експертиза, нито човешки или финансов капитал. В условията на свободен пазар държавата никога няма да достигне необходимата мащабност и капацитет, за да бъде икономически ефективна при силно конкурентния пазар, в който оперират международни корпорации с многогодишен опит на глобално ниво, допълват от служебното правителство.

Закриването на предприятието няма да окаже влияние върху държавния бюджет, уточниха вносителите от МС. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии