1 USD
1.80029 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,873.9

ЕЦБ одобри проекта за нов Закон за БНБ

БГ Бизнес

Основна цел на закона е постигането на правна конвергенция на БНБ в Евросистемата

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие становище, с което изразява позитивна оценка за изготвения проект на нов Закон за Българската народна банка (БНБ). 

ЕЦБ приветства законопроекта както по отношение на неговата цел да се постигне необходимото равнище на правна конвергенция на БНБ в Евросистемата, така и по отношение на използваната в законопроекта техника да се избягва възпроизвеждането на пряко приложимите разпоредби от правото на Европейския съюз, а вместо това, където е уместно, да се включват препратки към тях.

ЕЦБ отбелязва и няколко предложения за технически промени в проекта на закона с цел по-голяма яснота, включително относно начина на формиране на провизии от БНБ и включване на допълнителни препратки към приложими европейски актове. 

Проектът на нов Закон за Българската народна банка, в който са направени предложените от ЕЦБ технически промени, ще бъде изпратен на Министерството на финансите за инициирането на процеса на неговото обществено обсъждане и внасянето му в Народното събрание.

Предвижда се законопроектът да влезе в сила на датата, посочена в решението на Европейския съвет за приемане на еврото от Република България.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии