1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

Нова процедура: Търси се... спонсор за "Арена София"

БГ Бизнес

„Национална спортна база“ отправи покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на нов спонсор

„Национална спортна база“ отправи покана за представяне на оферти за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на зала ”Арена София”, съобщават от Министерството на младежта и спорта.

Желаещата компания, която ще спонсорира спортната зала трябва да подпише договор за генерално спонсорство за 5 години.

От Министерството на младежта и спорта съобщават, че офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на кандидата, като задължително се изписва: „За участие в „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”.

Кандидатите могат да допълнят или променят представената от тях оферта до изтичане на крайния срок за нейното представяне до 21.11.2022 г.   

Според неофициална информация, договорът със застрахователната компания "Армеец", която беше спонсор допреди няколко седмици е бил на стойност 1 млн. лв. годишно. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии