1 USD
1.80194 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,242.0

Средната работна заплата у нас расте с 4%, ето колко става

БГ Бизнес

Кои са секторите с най-голямо увеличение на възнагражденията

Ръстът на средната заплата в България се забави до 13,1 на сто през второто тримесечие на годишна база, след като през първото тримесечие на годината отбеляза най-чувствителното си увеличение от началото на 2022 г. от 17,3 на сто, съобщава БТА, позовавайки се на справка в Националния статистически институт (НСИ). И това тримесечие ръстът на заплатите изпреварва този на инфлацията. 

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1957 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. - с 4 на сто.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Строителство" - с 8,5 на сто, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8,3 на сто,  и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - със 7,5 на сто, показват предварителни данни на НСИ.

Спрямо второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13,1 на сто, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 22,3 на сто, "Строителство" - със 17,4 на сто, и "Транспорт, складиране и пощи" - със 17,2 на сто. 

Справка в НСИ показва, че годишната инфлация за април беше 11,6 на сто, за  май – 10,1 на сто, а за юни  - 8,7 на сто. През първото тримесечие инфлацията беше съответно: януари – 16,4 на сто, февруари – 16 на сто,  март – 14 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение за второто тримесечие на годината са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 4732 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3061 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2915 лева. Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1189 лева; "Други дейности" - 1261 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1406 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 10,1 на сто, а в частния - с 14,1 на сто. 

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. са 2,33 млн. души. 

Броят им нараства с 25,2 хил., или с 1,1 на сто, спрямо края на март 2023 г., като достигат 2,33 млн. души по предварителни данни на Националния статистически институт.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии