1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Работа в горещините - какви са препоръките на Инспекцията по труда

БГ Бизнес

Повече почивка, промяна на работното време и вида работа са сред съветите

Инспекцията по труда обръща внимание на работодателите, че трябва да предприемат мерки за минимизиране на риска при работа в горещините, които могат да бъдат организационни или технически.

Повече почивка, промяна на работното време с цел избягване на полагането на труд в часовете с най-високи температури и промяна на вида работа са част от съветите, на които агенцията акцентира. 

На работниците трябва да се осигурят приоритетно колективни средства за защита при работа на открито, най-вече по отношение на риска от топлинен удар. Трябва да се осигури и достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване. Осигурени трябва да бъдат и места за почивка.

При дейности на закрито, когато производствените процеси се извършват в условията на много високи или много ниски температури, например при леене на метали или работа в хладилни помещения, се препоръчва техническите мерки да се комбинирани с организационни.

От КНСБ също посочват, че при работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове за опасни метеорологични условия условия като вятър, висока температура, дъжд, мъгла.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии