1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Правителството в оставка прие системата „бонус-малус” при "Гражданската отговорност"

Правителството в оставка прие системата „бонус-малус” при "Гражданската отговорност"

Промениха и минималните застрахователни суми по задължителната застраховка

Със свое решение правителството в оставка одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, съобщиха от информационната служба на кабинета.

С него се въвежда системата бонус-малус. При нея цената на задължителната полица "Гражданска отговорност" зависи от поведението на водача, дали има нарушения и катастрофи, или спазва стриктно правилата за движение по пътищата, предвиждат промените. Целта е чрез цената на полиците водачите, които често предизвикват произшествия с щети, да бъдат "санкционирани", като плащат по-скъпо.

С решението в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива на ЕС относно застраховката „Гражданска отговорност" при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка. Със законопроекта се въвеждат нови дефиниции за „превозно средство" и „използване на превозно средство". Предложението предвижда изключение от задължението за застраховане на ремаркета категория 01, самоходна техника с мощност на двигателя до 10 kW, велосипеди с двигател, индивидуални електрически превозни средства и самобалансиращи се превозни средства. 

Предвидено е удостоверенията за застрахователни претенции да се издават централизирано от Гаранционния фонд въз основа на данните за застрахователни претенции, съдържащи се в поддържания от него електронен регистър. По този начин се отразява цялата история на причинените щети при използване на превозното средство, независимо от застрахователя, при който водачът е бил застрахован.

Актуализирани са минималните застрахователни суми по задължителната застраховка ,,Гражданска отговорност" на автомобилистите, както следва: 

- за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - от 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 6 450 000 евро; 

- за вреди на имущество, вещи от 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица, на левовата равностойност на 1 300 000 евро.

Въвежда се хармонизиране на ниво ЕС режим за обезщетяване на увредените лица в случай на неплатежоспособност на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите в държавата на тяхното пребиваване чрез гаранционен механизъм, в който участват оправомощените компенсационни органи в държавите членки, пише БТА. Гаранционният фонд е определен за такъв орган в България. В тази връзка се предлага промяна на механизма на финансиране на фондовете на Гаранционния фонд. Предвижда се вноските в Обезпечителния фонд по задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите да се определят като процент от начислената застрахователна премия, а не като фиксирана сума. 

Предвидени са изменения и в Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с въвеждането на регистрационен режим за организациите за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери, както и заплащането на такси за вписването им и осъществяването на общ финансов надзор върху тях.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии