1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

От днес: Това е новата, по-ниска цена на газа

БГ Бизнес

Общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. февруари в размер на 71,08 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщават от Комисията. 

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. февруари.  Те  отчитат котировките на международните газови пазари до 31 януари 2024 г. включително.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от три различни източника за доставка. В ценовия микс за м. февруари е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 42,03 % от потреблението за месеца и имат определящо значение за постигането на благоприятни цени на синьото гориво. 

„Булгаргаз“ е сключил за м. февруари договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. февруари - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти. 

Утвърдената цена от 71,08 лв./MWh е с 8,4 % по-ниска от цената на природния газ през м. януари, която беше в размер на 77,60 лв./MWh.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии