1 USD
2.00516 BGN
Петрол
86.15 $/барел
Bitcoin
$19,008.1

Над 70% от работодателите в България не могат да си намерят кадри

БГ Бизнес
 

Пазарът на труда се нуждае от около 239 339 служители и специалисти

Над 70% от българските работодатели се затрудняват при намирането на кадри. Това е един от основните изводи в първото за тази година проучване на Агенцията по заетостта за пазара на труда и потребностите на работодателите. Изследването обхваща компании от всички 28 области в страната, които оперират в 10 основни икономически сектора.

Пазарът на труда се нуждае от около 239 339 служители и специалисти с умения в различни професионални направления, което се равнява на близо 10,5% от заетата работна сила към момента. Работодателите споделят, че най-трудно намират готвачи, шивачи, машинни оператори, програмисти и продавач-консултанти.

През следващите 6 месеца 60 842 фирми имат намерения да търсят и наемат нов персонал. В сравнение с 2021 г. броят им се увеличава с 2620 или с 4,5%.

През следващите 12 месеца, според доклада, ще се търсят 128 789 специалисти с квалификация, придобита в средното образование. Най-търсените професии в този период ще са: сервитьор-барман, готвач, машинен оператор, шивач, строител, заварчик, електротехник, касиер, оперативен счетоводител и др.

От други 62 905 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае българският бизнес. В сравнение с предходната година броят на търсените висшисти е нараснал с 6300 или с 11,1%. И тази година лекар, медицинска сестра, учител и шофьор, продължават да заемат първите позиции сред най-търсените от работодателите специалисти. 

47 645  работници без специалност ще са нужни в различните икономически сектори през следващата година. Тук се наблюдава снижение на броят им спрямо година по-рано с 14,5% или 8100 броя.

Основната форма на заетост в този период ще бъде постоянен договор и пълен работен ден. Въпреки наблюдавано нарастване с 0,8% спрямо 2021 г. работодателите, които имат намерение да предложат работа от разстояние, са малко - 1580 или 2,6% от тези, които заявяват готовност да наемат нов персонал.

Нова вълна на ковид пандемията би бил най-сериозният фактор с негативно въздействие върху плановете за наемане на работна ръка. При такъв сценарий 19,4% от работодателите, които са възнамерявали да наемат персонал изцяло да преустановят търсенето на нов персонал. Според проучването, ново затваряне би довело да реална загуба на близо 23,5 хил. работни места, като най-засегнати ще се окажат нискоквалифицираните работници, къде се очаква отказ за наемане на малко над 10 хил. работници.

Най-търсените знания и умения

Самоконтрол и дисциплина, както и умения за работа под напрежение, са двете най-търсени от работодателите качества според тазгодишната анкета. Над 85% от всички участници в проучването посочват именно умението за самоконтрол и дисциплина, а две трети  от работодателите посочват като важни и характеристики като гъвкавост и адаптивност, инициативност, продуктивност, социални умения и креативност.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Създадоха най-голямата пирамида от пластмаса в Гиза

Coldplay
+7

Галерии