1 USD
1.81062 BGN
Петрол
Bitcoin
$51,884.3

КЗК обвини НКЖИ в злоупотреба с господстващо положение

БГ Бизнес

Според комисията, компанията може да наруши конкуренцията на пазара на железопътен превоз на товари

Комисията за защита на конкуренцията предяви на ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" (ДП НКЖИ) обвинения в злоупотреба с господстващо положение на пазара на управление на железопътната инфраструктура - публична държавна собственост и на пазара на разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, съобщава КЗК.

Дейността на ДП НКЖИ може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на железопътен превоз на товари и да засегне интересите на потребителите посредством прилагане на цялостна стратегия за различно третиране, поставяйки "БДЖ ТП" ЕООД в привилегирована позиция спрямо останалите железопътни превозвачи на товари, посочват от антимонополната  комисия.

Комисията е установила в хода на проучването, че ДП НКЖИ е с господстваща позиция на пазара на дейностите, свързани с управление на железопътната инфраструктура, която от своя страна има характер на съществено съоръжение за операторите на железопътни превози, действащи на територията на страната. 

От 2010 година НКЖИ е прилагала стратегия за привилегироване на "БДЖ ТП", с което се намира в една и съща икономическа група. Предполагаемото антиконкурентно поведение се състои в поредица от практики, които поставят конкурентите на "БДЖ ТП" на пазара за товарни превози в неравноправна конкурентна позиция спрямо самото "БДЖ ТП".

Функционирането на конкурентен пазар на железопътни превози на товари е с нарастваща значимост за потребителите и бизнеса в Европа поради ключовата му роля в изграждането на зелената и устойчива икономика на бъдещето. Силната пазарна позиция на НКЖИ изисква от него да предоставя недискриминационен достъп до инфраструктурата, която управлява, на всички лицензирани превозвачи, които са изключително икономически зависими от него, пише в позицията на КЗК. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии