Този юли отбелязваме най-ниското увеличение на тока за последните 10 г.

БГ Бизнес

Цените на тока през юли няма да ни ударят по джоба, твърди КЕВР

От 1 юли влизат в сила решенията за цените в сектор „Електроенергетика“ на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщава БГНЕС.

Комисията утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 1,77%. Решението бе взето след внимателно отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване.

За клиентите на „Енерго Про“ цената намалява с 0,49 %. Увеличение се наблюдава при цените на „Електрохорд“ - 3,10 % и ЕВН - 1,85 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

Въпреки предложеното минимално увеличение на цените на електроенергията, за битовите потребители у нас остават едни от най-ниските в Европа. Определянето им за период от една година напред създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. През последните 10 години няма друго ценово решение на Комисията, в което промяната на средната цена на електрическата енергия да е била само 1,77%.

През годините са се наблюдавали по-висок процент на увеличение, през 2023 г. - 4,7%, а през 2022 г. – 4,3%.

Средната промяна на цената на електроенергията с 1,77% е значително по-ниска от индекса на инфлация през изминалия едногодишен период, както и от прогнозите за нивото на инфлацията за следващия едногодишен период.

Преди приемането на ценовото решение Комисията проведе обществено обсъждане, на 13.06.2024 г., на което бяха поканени всички заинтересовани страни.

Бизнес Видео Подкаст