1 USD
1.80194 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,242.0

Газът през април ще е по-евтин, вижте с колко

БГ Бизнес

КЕВР продължава да разследва дружества за нарушения

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад във връзка с внесеното на 13.03.2023 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец април 2023 г.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 април 2023 г. да бъде в размер на 102,26 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това означава, че газът за следващия месец ще е с 4, 50 лева по-евтин спрумо март.

В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и размера на количествата природен газ. Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за м. април е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 51,9 % от потреблението в страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г. „Булгаргаз“ е сключил за април два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. Договорите са сключени след тръжна процедура при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.    

С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик за април - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.   

„Към днешна дата цената на природния газ на „Булгаргаз“ за месец април би била малко над 98 лв. за MWh или с над 8 % по-ниска от досегашната, заяви на откритото заседание изпълнителният директор на обществения газов доставчик Деница Златева. Прогнозата на „Булгаргаз“ за месец май е за още по-ниска цена – приблизително 88 лв. за MWh, но вероятно ще бъде ревизирана.  Газовото дружество е осигурило необходимите количества природен газ за клиентите си до края на 2023 г. заяви Деница Златева. В отговор на поставен въпрос от председателя на регулаторната комисия тя уточни, че няма заведено арбитражно дело от „Газпром“ срещу „Булгаргаз“.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов поиска допълнителни разяснения във връзка със становището на работодателските организации, че цените, по които „Булгаргаз“ продава синьото гориво на клиентите си, са с 40 % по-високи от тези на нидерландската газова борса TTF. В отговор Деница Златева уточни, че „Булгаргаз“ осигурява на клиентите си природен газ за цял месец напред, а бизнесът се позовава на дневни спот цени. 

Комисията продължава работата си по разследване на постъпилите сигнали за нарушения на правилата на борсовата търговия на електроенергия, съгласно Регламент РЕМИТ. До момента са санкционирани шест дружества с глоби на обща стойност над 1 млн. 250 хил. лв., а само преди дни регулаторът прие ново решение по отношение на едно енергийно дружество

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии