Цените на млечните продукти и яйцата у нас - над средноевропейските

БГ Бизнес

Другите хранителни стоки у нас, които са с цени над средните за ЕС са маслата и мазнините

 

Средните цени на стоките и услугите в България достигат 60% от средноевропейските равнища, но темпът на ценова конвергенция се забавя през 2023 г. Повод за притеснение остават обаче някои групи храни – най-видимо маслата, млечните продукти и яйцата, чиито цени се задържат трайно значително над средноевропейските, пишат от Института за пазарна икономика (ИПИ). Това е основният извод от публикуваните тази седмица данни на Евростат за ценовите нива в ЕС-27, които вече отразяват последствията от почти целия епизод на висока инфлация в европейските страни. 

Сравнението е между средногодишните цени в отделните държави и имагинерно средноевропейското ценово равнище. Важно е да отбележим, че този индекс не илюстрира ръст или спад на цените през годината (тази промяна се измерва от индекса на потребителски цени), а статичното –  отстоянието на страните членки от средната стойност в за цялата година. 

Средноевропейското ценово равнище е много близко до това Италия (99), а повечето западноевропейски страни с изключение на Португалия и Испания се нареждат над него. Обратно, с най-ниски средни цени са България и Румъния (по 60), което означава, че двете страни са с почти наполовина по-ниски от средното равнище за целия ЕС цени

От по-голямо значение е обаче сравнението при отделните групи стоки и услуги, тъй като те имат и различна тежест в разходите на домакинствата. Така например докато при разходите за жилища и режийни, както  при здравеопазването през 2023 г. България е била на едва съответно 39% и 41% от средните за ЕС ценови равнище, то при дрехите и обувките отношението приближава 87%, а при храните и безалкохолните – 88%.  Това от своя страна означава, че при равнище на домакинския доход от около ½ от средния за ЕС, средните цени на храните, дрехите и комуникациите в България са относително високи. През 2023 г. най-бързата ценова конвергенция е при комуникациите (4 пункта), а единствено транспортът и алкохолът е отдалечават от средноевроепйските нива. Това обаче идва след бързата конвергенция през 2022 г., когато при храните има сближаване от цели 7 пункта. 

Докато при месото и хляба средната цена е 72% от тази на ЕС-27, при рибата – 73%, то има две групи стоки при които цените в България през 2022 г. остават много над средните. Това са маслата и мазнините – 117%, както и млякото, сиренето и яйцата – 127%. Въпреки че още в средата на миналото десетилетие цените на яйцата и млечните продукти минават 90% от средноевропейските, през 2020 г. в хода на ковид пандемията те вече са над средните.

При мазнините и маслата изравняването се случва още през 2013 г. И докато при маслата и мазнините през 2023 г. се наблюдава известна нормализация и съответно спад на ценовия индекс с цели 17 пункта към средноевропейското ниво (макар да остава над него), при млякото, млечните продукти и яйцата отклонението от средното за ЕС-27 нараства с още 4 пункта. Големите отклонения дават повод за размисъл за производителността и ефективността на предприятията в производството и дистрибуцията на категориите храни, чиито цени се задържат трайно над средноевропейските, както и за конкуренцията и функционирането на продуктовите пазари като цяло.

Бизнес Видео Подкаст