1 USD
1.80311 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,578.7

БНБ отделя 90 млн. лева за производство на евромонети

БГ Бизнес

Подготовката за Еврозоната вдига драстично разходите на банката

Подготовката за приемане на еврото е причина БНБ да вдигне сериозно разходите си тази година, това е залегнало в Бюджета на БНБ за 2023 г.

В документа пише, че разходите за издръжка на БНБ за 2023 г. са определени на 265,7 милиона лева, като в сравнение с бюджета за 2022 г. размерът им е увеличен със 124,7 млн. лева или с 88.5%. В това число и 109, 6 млн. лв. разходи, произтичащи от подготовката за въвеждането на еврото, което е комбиниран резултат от увеличението на планираните средства за: разходи, предвидени за издръжка на паричното обращение, разходи за персонал, разходи за външни услуги, разходи за амортизация, други административни разходи.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 125 млн. лв., като 97,2 млн. лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

При определянето на необходимото за 2023 г. количество банкноти и монети са взети предвид тяхното търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на необходимите запаси от банкноти и разменни монети.

Разходите за нови банкноти са в размер на 8092 хил. лв., намаление с 21.2% спрямо разходите по показателя в бюджета на БНБ за 2022 г. Планираните разходи са за отпечатване на 50 млн. броя банкноти с номинал 50 лева. При определяне на разходите за 2023 г. са използвани договорените цени за доставка на банкнотна хартия и отпечатването им.

Разходите за производство на нови монети през 2023 г. са увеличени с 402.4% спрямо тези за 2022 г. и са в размер на 108, 6 млн. лева, в това число 7005 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети в изпълнение на приетата от УС на БНБ монетна програма.

Планираните за 2023 г. средства за производство на разменни монети са в размер на 101, 6 млн. лева.

Във връзка с подготовката за въвеждането на еврото като законно платежно средство са предвидени близо 90 млн. лева за производство на 780 милиона евромонети.

В средствата, планирани във връзка с подготовката за въвеждането на еврото, са включени средства за наемане на допълнителни площи и трезорни помещения за съхранение на пари.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии