1 USD
2.00516 BGN
Петрол
86.15 $/барел
Bitcoin
$19,008.1

Безработните в бюрата по труда намаляват до 138 799 през юни

БГ Бизнес
 

Започналите работа безработни през юни са 22 744 или със 7 865 повече спрямо май

Общият брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда, продължава да намалява и през месец юни спадна до 138 799. Това е с 8 678 по-малко спрямо броя им през май и с 31 917 или с 18.7% по-малко в сравнение с година по-рано, съобщава Агенцията по заетостта. 

Продължаващото снижение на безработните спрямо предходния месец се дължи в голямата си част на стартиралите регионални програми за заетост. Чрез тях общините си осигуряват нужната работна ръка за комунални и екологични дейности.

Според административната статистика на Агенция по заетостта през месец юни нивото на регистрираната безработица  бележи снижение, като за пореден месец достига най-ниската си стойност досега – 4.2%. Намалението спрямо предходния месец е с 0.3 процентни пункта, а на годишна база се наблюдава спад от 1.0 пункта.

Започналите работа безработни през юни са 22 744 или със 7 865 повече спрямо май. В сравнение със същия месец на предходната година те са с 3 346 по-малко. Работа чрез бюрата по труда откриха и 239 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Поради големият брой започнали работа по регионални програми към общините този месец държавното управление доминира в разпределението на заетите по сектори с близо 36%. Следват сектор „Преработваща промишленост“ – с 13,7%, сектор „Търговия“ – с 11,4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 9,4%, „Строителство“ – с 4,3%, „Селско стопанство“ – с 4,0% и др.

11 691 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 9 842 по програми и мерки за заетост и 1 849 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 22 417 или с 9 466 повече от предходния месец. Спрямо същия месец на 2021 г. те са с 2 789 повече. Преобладаващо свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (20.2%), следват хотелиерството и ресторантьорството (14.2%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (8.0%), административните и спомагателните дейности (4.6%) и образование (4.5%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са:

  • Работници в добивната и преработващата промишленост;
  • Строителство и транспорт;
  • Персонал, зает в сферата на персоналните услуги;
  • Работници по събиране на отпадъци и сродни на тях;
  • Машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
  • Продавачи;
  • Квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в селско, горско и рибно стопанство;
  • Чистачи и помощници;
  • Помощници при приготвяне на храни;
  • Персонал, полагащ грижи за хората и др.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Създадоха най-голямата пирамида от пластмаса в Гиза

Coldplay
+7

Галерии