1 USD
1.80527 BGN
Петрол
Bitcoin
$51,209.9

НСИ: 501 лв. е осигурителният доход у нас за октомври

БГ Бизнес
 

В търговията с автомобили и горива, както и при ремонтите на коли, е отчетен ръст от 4,4%

Осигурителният доход за страната за октомври е 510,61 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НСИ). Средномесечният осигурителен доход у нас за времето от 1 ноември 2007 година до 31 октомври тази година е 482,48 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през ноември 2008 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

По предварителни данни приходите от продажби през октомври нарастват с 1,1% спрямо същия месец на 2007 година.

В търговията с автомобили и горива, както и ремонтите на автомобили е отчетен ръст от 4,4%, резултат основно от увеличението в търговията с автомобили и мотоциклети - 8,7%. Индексът се намалява от понижението, регистрирано в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - 2,4%. Двете дейности имат близки относителни тегла и заедно създават над 97% от обема на приходите.

Нарастването на приходите в търговията на дребно е 2,8%,

което се дължи на положителните темпове в търговията с фармацевтични и медицински стоки - 7,9%, в неспециализираната търговия с разнообразни стоки - 6.2 на сто, в търговията с храни, напитки и тютюневи изделия - 4,5% и в търговията със стоки за домакинството и битова техника - 3,1%.

Влияние върху общия индекс за намаление оказват отрицателните темпове в търговията на дребно с други стоки - 0,9%, в търговията на дребно, извършвана извън магазините - 0,1% и в ремонта на домакински и битови уреди - също 0,1%.

В търговията на едро е регистриран незначителен ръст

от 0,1%, който влияе съществено върху общия индекс за търговския сектор, тъй като дейността формира около 70% от обема на приходите. Положителен темп е отчетен в търговията на едро с храни, напитки и тютюневи изделия - 1,3%, а под нивото на октомври 2007 г. остават данните за търговията с машини и оборудване - 0,2%, търговията с неселскостопански междинни продукти - 0,5% и търговията със стоки за домакинството - 3,2%.

През октомври в сравнение с предходния месец приходите от продажби отбелязват ръст от 1,4%, определен от комплексното взаимодействие между по-високите положителни темпове в търговията с автомобили и горива и в търговията на дребно - съответно 3.3 и 2.4 на сто, както и от по-ниския ръст в търговията на едро - 0,8%.

За периода януари-октомври 2008 г. приходите от продажби нарастват с 5,4% в сравнение със същия период на 2007 г., вследствие на увеличението във всички основни търговски дейности. По-висок ръст е отчетен в търговията с автомобили и горива - 10,2% и в търговията на дребно - 6,3%. Индексът се намалява от по-ниския положителен темп в търговията на едро - 4,3%.

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето

 

Тагове

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии