1 USD
1.88332 BGN
Петрол
109.259 $/барел
Bitcoin
$30,332.9
Последвайте ни
1 USD
1.88332 BGN
Петрол
109.259 $/барел
Bitcoin
$30,332.9

Защо скачат таксите: Отговорът на банките

БГ Бизнес
 

Водещата причина е намалелите приходи от основна дейност - разликата между лихвите по депозити и кредити

 

Намалелите приходи от основна дейност – разликата между лихвите по депозити и кредити принуждава банките да завишават своите такси. Това става ясно от коментар на Асоциацията на банките в България по повод предприетите действия от някой трезори да увеличат стойността на услугите, които извършват.

Причината за по-ниските постъпления от отпуснати кредити е водената от централните банки, в това число и на Европейската централна банка, политика за ниски лихви, която принуждава кредитните институции да потърсят нов бизнес модел за финансиране на своите дейности.

Също така регулациите в областта на банковите и финансовите услуги нарастват значително - и като брой, и като тежест на изискванията, а банките изпълняват безвъзмездно и редица, възложени им от държавата функции - съответно, нарастват и свързаните разходи на банките за целта.

От АББ посочват, че към момента домакинствата разходват около 1,8% от дохода си за финансови услуги част, от които са и банковите, а тенденцията през последните 5 години този дял да намалява.

Ето и цялото писмо на Асоциацията на банките в България, изпратено до bTV:

Постепенното възстановяване на икономиката на България от негативното влияние на пандемията от COVID-19 води до увеличаване на бизнес активността и потреблението, които водят до ръст на основни показатели за резултатите на банковата система, в т.ч. и общата сума на приходите на банките от такси и комисиони, свързани с увеличения платежен оборот.

През последните години регулациите в областта на банковите и финансовите услуги нарастват значително - и като брой, и като тежест на изискванията, а банките изпълняват безвъзмездно и редица, възложени им от държавата функции, съответно, нарастват и свързаните разходи на банките за целта.

Банките са много по-регулирани от останалите финансови посредници, а високата сигурност, надеждност и точност, които безкомпромисно осигуряват в дейността си, се осъществят благодарение и на непрекъснатото инвестиране в дигитализация и повишаване на киберсигурността, както и в развитие на качеството на техния персонал.

Промените в банковите такси показват, че използването на дистанционни канали за банково обслужване е много по-изгодно за банковите клиенти, които все повече се ориентират към такъв тип обслужване, имащ множество предимства спрямо традиционното осъществяване на банкови операции на гише.

Бихме искали да подчертаем, че всяка банка сама определя цената на услугите, които предоставя на клиентите си, съобразно своя бизнес модел, стратегия за развитие и приетите вътрешни правила.

През последните години наблюдаваме засилена тенденция банките да печелят все по-малко от основната си дейност – разликата между лихвите по депозити и кредити. Решенията по паричната политика на водещите централни банки, в т.ч. ЕЦБ, върху които банките не могат да влияят, предопределят средата на ниски и отрицателни лихвени проценти, към които банките, не само в България, следва да адаптират своите бизнес модели, за да съхраняват устойчивостта си.

Отбелязваме, че се запазва тенденцията делът нa нетния доход от тaĸcи и ĸoмиcиoни към общия нетен оперативен доход нa бaнĸoвaтa система в България да е под средното ниво за ЕС. Нивото за България възлиза нa 28,4%, ĸoeтo e под средното ниво за EC от 31,6%, според данните нa Европейския бaнĸoв орган (EБO) към ĸpaя нa юни 2021 г.

Последни публикации

Свързани статии

Арсен, на когото Астор приживе дари реквизита си: Бяхме толкова близки, че ме представяше като син Лайфстайл

Арсен, на когото Астор приживе дари реквизита си: Бяхме толкова близки, че ме представяше като син

"Дори докато беше болен на легло, той не спираше да се шегува, да се смеем и да ме вдъхновява. За мен той е уникален човек - няма друг такъв", казва Арсен в интервю пред Ladyzone.bg

Галерия

Експерти съветват: Как да се справим с покачващите се цени на горивата

Coldplay
+5

Галерии