1 USD
1.83543 BGN
Петрол
114.459 $/барел
Bitcoin
$29,752.1
Последвайте ни
1 USD
1.83543 BGN
Петрол
114.459 $/барел
Bitcoin
$29,752.1

АИКБ: Инфлацията ще е по-висока, а ръстът на БВП по-нисък от заложените е Бюджет 2022 г.

БГ Бизнес
 

Работодателската организация е против редица мерки заложени в законопроектите за държавните пари през тази година

Сериозна критика по отношения на „Бюджет 2022“ отправиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В отворено писмо до вицепремиера и финансов министър Асен Василев, председателят на работодателската организация Васил Велев посочва редица забележки, които АИКБ има.

Основните забележки на работодателите са съсредоточени към законопроектите за държавния бюджет и този на общественото осигуряване, който АИКБ изцяло не подкрепя, докато за първия подкрепата е под условие.

Плановете за здравеопазването, особено увеличеният размер на парите за доболнична помощ, са сред не многото позитивни моменти в предложените от финансовото министерство текстове и срещат подкрепата на асоциацията.

Нереалистични икономически прогнози в Бюджет 2022 г

АИКБ счита, че прогнозата на Министерство на финансите (МФ) за ръст на БВП през 2022 г. (4.8 %) е оптимистична, тъй като все още има прекалено много рискове пред световната, европейската и българската икономика.

Прогнозата за ръст е нереалистична и поради закъснението с внасянето, респективно – одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост и закъснението в сключването на Споразумението за партньорство – което забавя инвестирането на така необходимите средства от фондовете на ЕС в българската икономика. АИКБ счита за по-вероятно да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на БВП за 2022 г. е в размер на 4%(ЕК прогнозира 4.1 % ръст на БВП на България за 2022 г.), посочват от ИКБ

АИКБ намира прогнозата за размер на инфлацията в България за 2022 г. (5.6 %) за твърде занижена. Счита за по-вероятно да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на инфлацията за 2022 г. е в размер на     6.4 %.

Според АИКБ в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е продължена порочната тенденция за занижено планиране на приходите в консолидираната фискална програма с цел лесното им изпълнение и преизпълнение.

Планирани са само 4.91 млрд. лв. повече приходи, които, според АИКБ, при прогнозирания ръст на БВП (4.8 %) и ръст на инфлацията (5.6 %), ще бъдат преизпълнени с поне 3 млрд. лв.

Кои са основните мерки в Бюджет 2022 АИКБ не одобрява

  • Административно увеличаване на максималния осигурителен доход на 3400 лв., въпреки изложените обективни аргументи от национално представителни работодателски и браншови организации против подобно действие и наличието на национално тристранно споразумение за ръст на максималния осигурителен доход по „Швейцарското правило“;
  • Административно увеличаване с 69 % на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 420 лв. на 710 лв.;
  • Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на 710 лв., което представлява ръст с 87 % спрямо същото преди 1 година. Имайки предвид, че обезщетението е необлагаемо, то съответства на 910 лв. брутна работна заплата, което демотивира майките да се върнат на работа;
  • Увеличението на средствата за издръжка на общи държавни служби с 290.4 млн. лв. Това е отстъпление от и е в противоречие със заявената реформа в държавната администрация и обявеното съкращаване на 15 % от заетите в публичния сектор;

 Част от мерките които АИК подкрепя

  • Запазване на мярката 60/40 - 410 млн. лв. за първите 6 месеца, при подобряване на нейния дизайн – както за това настояват социалните партньори;
  • 70 млн. лв. за изграждане на детски градини, ясли и училища;
  • 100 млн. лв. за извънкласни дейности в училищното образование – като основният дял от тях следва да се предвиди за STEM) и 43 млн. лв. за защитени специалности и др.;

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Прочут художник продаде NFT, прожектирано върху сграда на Гауди в Барселона, за 1,38 млн. евро

Coldplay
+5

Галерии