„PR Приз“ 2023 се проведе под светлината на провокациите в комуникациите и награди най-успешните кампании за 2022 г.

Корпоративни истории
 

В конкурса за PR постижения се състезаваха 66 проекта в 14 категории

На официална церемония на 17 май в литературен клуб „Перото“, Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчи 23-те престижни награди на конкурса „PR Приз“. Темата на това издание беше фокусирана върху PR фестивала, проведен непосредствено преди това с мотото „PRовокатори на PRомени!". Най-старата асоциация на PR специалистите в България потърси отговори на въпросите, кои са най-големите провокации днес, които водят до промяна в съвременните комуникации.

Тази година в интригуваща надпревара за PR постижения се състезаваха 66 проекта в 14 категории. Традиционно най-оспорваните категории бяха “Корпоративна комуникационна кампания” и „Комуникационен проект за продукт или услуга“, а въведените в последните издания „Комуникационна кампания за работодателска марка“ и “Инфлуенсър маркетинг” бяха допълнени от новата категория “B2B комуникационен проект“.

По време на двудневните открити презентации на самите проекти, комуникационните експерти представиха различни казуси с най-успешните стратегии и иновативни подходи, които са приложили за тяхното разрешаване. Най-много бяха проектите, участвали в категориите за „Устойчиво развитие/Корпоративна социална отговорност“ и „Специално събитие“. 

Всички кампании бяха оценявани от жури в състав: Иван Янакиев, председател на журито и на Българското дружество за връзки с обществеността, доц. д-р Кристиян Постаджиян, преподавател по реклама и зам.-ректор по учебната дейност в НБУ, Катя Димитрова, управляващ партньор на Interpartners, Даринка Георгиева, изп. д-р на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Жанета Дядовска, член на УС на БДВО и директор „Маркетинг и корпоративни комуникации“ на bTV Media Group, Елица Баракова, изп. директор на Фондация BCause и Екатерина Анчева, директор Връзки с обществеността и комуникации на УниКредит Булбанк.

Председателят на БДВО Иван Янакиев поздрави наградени и участници по време на церемонията, като подчерта, че участвалите проекти тази година са били много стойностни и с голяма добавена стойност, както за компаниите, неправителствения сектор и академичната общност, така и за цялото общество.

Всички категории и победители за 2023 г. са публикувани на сайта на БДВО.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст