Как да започнем да търгуваме на финансовите пазари без предварителен опит?

Финанси
 

Основните видове стратегии при търговията на финансовите пазари са следните:

 

Търговията на финансовите пазари може да изглежда много сложна за начинаещите. Финансовите пазари са динамични и непрекъснато се променят и изискват от търговците постоянно да се информират за нови тенденции, стратегии и инструменти. С изграждане на добри основи и непрекъснато учене, може да развиете умения за генериране на допълнителни приходи. 

В тази статия ще получите основна информация, която да ви помогне да започнете.

Основни стратегии и термини на форекс пазара

Разбирането на основните термини и стратегии е от голямо значение за всеки начинаещ:

 • Термини

 Ето няколко определения за ключови термини:

 • Ливъридж – финансов инструмент, който позволява на търговците да контролират по-голяма позиция с малка инвестиция, увеличавайки потенциалната печалба или загуба;
 • Спред – разликата между цената на купуване (bid) и продажба (ask) на валутна двойка, представляваща основната печалба за брокера;
 • Съпорт и резистънс (подкрепа и съпротива) – нива на цената, които действат като бариери, предотвратявайки движението на цената под или над тях. Подкрепата е ниво, където цената има тенденция да спира и отскача нагоре, докато съпротивата е ниво, където цената е възможно да спре и да слезе надолу.
 • Стратегии

Основните видове стратегии при търговията на финансовите пазари са следните:

 • Скалпиране – търговецът извършва множество малки сделки в рамките на един ден, стремейки се да извлече печалба от минималните движения в цените. Скалпирането изисква бърза реакция и внимателно наблюдение на пазара;
 • Дневна търговия – търговецът купува и продава финансови инструменти в рамките на същия търговски ден. При нея той затваря всички позиции преди края на деня, за да избегне рисковете, свързани с нощното държане на активи;
 • Суинг търговия – търговецът задържа позиции за по-дълъг период от време, като се стреми да се възползва от ценовите колебания или "суингове" на пазара. При нея е нужно търпение и умение за разпознаване на средносрочни тенденции;
 • Позиционна търговия – търговецът държи позиции в продължение на месеци или дори години, базирайки своите решения на фундаментален анализ. Позиционната търговия се основава на очакванията за дългосрочни тенденции и икономически показатели.

Изграждането на солидна стратегия е основополагащо за успешната търговия на финансовите пазари.

Технически или фундаментален анализ?

За успешната търговия на финансовите пазари е от съществено значение да разбирате както техническия, така и фундаменталния анализ. Комбинацията от тези два вида анализ може да подобри вашите резултати и да ви помогне да вземате информирани решения.

Техническият анализ се фокусира върху изучаването на графики и индикатори, за да се предвидят бъдещите движения на цените. Графиките ви позволяват да визуализирате историческите данни за цените и да откриете модели и патерни, които може да предскажат бъдещи движения.

Индикаторите са инструменти, които подпомагат изследването на пазарните тенденции и потенциалните точки за влизане и излизане от позициите. Сред най-популярните индикатори са движещите средни и RSI (Индекс на относителната сила), които предоставят важна информация за текущата пазарна динамика. Разбирането на основните индикатори за пазарното движение е ключово за вземането на информирани инвестиционни решения.

Фундаменталният анализ се основава на изучаването на икономически данни и новини, които влияят на стойността на финансовите активи. Данни като БВП, нива на заетост и инфлация са важни фактори, които определят икономическото състояние на дадена държава и оказват влияние върху валутните курсове и други финансови инструменти. 

Следенето на важни новини е от съществено значение. Политически събития, икономически доклади и други значими новини може да доведат до резки промени в цените на валутите и акциите, затова е важно да сте информирани за текущата ситуация.

И двата вида анализ са важни за вземане на информирани търговски решения. Комбинацията от тях може значително да подобри вашите резултати, предоставяйки по-пълна картина на пазара и повишавайки шансовете за успех.

Backtesting и как да го правим?

Обратното тестване е ключов етап в разработването на успешен план. То включва тестване на вашата стратегия върху исторически данни, с цел оценяване на ефективността. Стъпките за обратно тестване са следните:

 • Избор на стратегия 

Изберете търговската стратегия, която искате да тествате.

 • Избор на софтуер 

Използвайте специализиран софтуер за обратно тестване, който ще ви позволи да симулирате търговия.

 • Проверка на резултатите 

Анализирайте резултатите от обратното тестване, за да определите ефективността. Това ще ви помогне да идентифицирате грешките си и да подобрите резултатите си. 

 • Оптимизиране 

Ако е необходимо, променете параметрите, за да подобрите ефективността.

Обратното тестване дава възможност да коригирате и оптимизирате стратегията си, преди да я приложите в реалния пазар и да рискувате реални средства.

Много брокери предлагат възможност за отваряне на демо сметки, които ви позволяват да търгувате с виртуални средства. Използването на демо сметка е отличен начин да започнете с търговията на финансовите пазари. Тя ви дава възможност да тествате различни индикатори и методи, както и да опознаете платформата, която сте избрали, без да рискувате реални пари.

Започването на търговия на финансовите пазари изисква време, упоритост и непрекъснато учене. Следвайте основните насоки, извършвайте обратно тестване и използвайте демо сметка, за да се подготвите за успешна търговия. 

Първата стъпка към успешното търгуване е да се образовате. Започнете с изучаване на основните понятия и принципи на финансовите пазари. Има множество ресурси онлайн, които могат да ви помогнат, като например ресурсите, които можете да намерите на сайта на trendlineforex. Не забравяйте, че менторингът и непрекъснатото обучение са ключът към успеха на финансовите пазари. Успехът не идва за една нощ и е важно да се учите от всяка стъпка по пътя.

*Платен материал

*Текстът е предоставен от TrendlineForex

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст