1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

БНБ определи какви буфери трябва да поддържат системно значимите банки

Финанси

Промяна има в размера на буферите за две от банките

От 1 януари догодина, размерът на буфера за ОББ се увеличава от 0.75% на 1% , а на Първа инвестиционна банка се понижава от 1% на 0,75%. Буферът за останалите 6 системно значими банки остават без промяна.

Размерът на буфера за "УниКредит Булбанк" АД е 1.00%, "ДСК" АД 1.00%, "Обединена българска банка" АД 1.00%, "Юробанк България" АД 0.75%, "Първа инвестиционна банка" АД 0.75%, "Кей Би Си Банк България" ЕАД 0.75%, "Централна кооперативна банка" АД 0.50%, "Българска банка за развитие" ЕАД 0.50%.

Снимка: iStock

Буферът, определен от БНБ е мярка с превантивен характер, която е насочена към банките със системна значимост. Целта му е да укрепи капацитета им за поемане на загуби, като по този начин се ограничи прехвърлянето на рискове от потенциална стресова ситуация в системно значима банка към други кредитни институции или банковата система като цяло.

Чрез по-високите капиталови изисквания се засилва устойчивостта на системните институции към неблагоприятни шокове и се подсигурява нормалното функциониране на банковата система дори във време на значителни неочаквани бъдещи загуби.

 

 

Тагове

@

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии