1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Агенцията по обществени поръчки с нов директор

Финанси

Това съобщиха от министерството на финансите

 

Яна Топалова е новият изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки. Тя поема поста от Георги Николов, който е освободен от длъжността. 

Яна Топалова има дългогодишен професионален опит на ръководни длъжности в държавната администрация. Била е заместник-министър на икономиката и заместник-изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, директор на дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ в Министерството на младежта и спорта, началник на отдел „Международна дейност“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. До назначаването си за изпълнителен директор на АОП, Яна Топалова е заместник-председател и член на Управителния съвет на Европейски център за транспортни политики. 

Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Бизнес администрация“ в Международното висше бизнес училище, гр. Ботевград, както и образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Икономика на транспорта“ в Университета за национално и световно стопанство, гр. София,  се казва още в прессъобщението на финансовото министерство. Владее английски и френски език.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии