1 USD
1.78827 BGN
Петрол
80.29 $/барел
Bitcoin
$22,780.3

Синдиците на КТБ публикуваха пълен списък на некоректните длъжници

БГ Бизнес

Като най-голям длъжник в списъка е посочено дружеството „ТЦ-ИМЕ“ АД с общи задължения от 181 278 024,18 лева, а с най-малък дълг към банката – само 13 лева, е посочен Петър Сребреков

Синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) публикуваха пълен списък на некоректните длъжници на КТБ АД (н), които имат непогасени задължения по отпуснати кредити, съобщиха от банката.

Като най-голям длъжник в списъка е посочено дружеството „ТЦ-ИМЕ“ АД с общи задължения от 181 278 024,18 лева, следвано от „Глас Индъстри“ АД с 177 018 713,44 лева; „Партнер Лизинг“ АД с 141 505 329 лева; „Алфа Кепитъл“ АД – 141 441 591 лева; „Родина Пропъртис“ ЕАД – 133 876 299,46 лева; „Нафтекс Петрол“ ЕООД – 129 741 540,35 лева.

Сред физическите лица с най-големи задължения към банката е посочен Жайер Етварт Агопян – с 1 126 925,78 лева, следван от Диана Иванова Късметска с 939 416,44 лева задължения.

С най-малък дълг към банката – само 13 лева, е посочен Петър Сребреков.

Въпреки многобройните съдебни и съдебно-изпълнителни дела, които КТБ е завела срещу некоректните кредитополучатели, голяма част от тях използват всякакви методи и действия, за да не погасяват задълженията си и да отклоняват активи, които могат да послужат за удовлетворяване на банката, с което увреждат интересите на вложителите (които сега са и нейни кредитори).

Това поведение на длъжниците има съществено отражение върху размера на събраните (възстановените) суми в масата на несъстоятелността и съответно върху сумите, които ще се разпределят между кредиторите на банката, пише в съобщението.

Голяма част от длъжниците в списъка са от групата на т.нар. „дружества-бушони“, т.е. длъжници по необезпечени кредити, които нямат активи и не извършват реална търговска дейност, използвани основно за „транспортиране“ на парични средства, които вероятно са били под контрола на Цветан Василев, допълва синдикът на банката.

Вижте списъка тук.

Подредбата на некоректните длъжници в списъка е направена според размера на непогасените им задължения към КТБ АД (н), без да се търси обвързаността на дружествата помежду им.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии