1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Трябва ли да плащам сметките във входа, ако не живея в имота?

Трябва ли да плащам сметките във входа, ако не живея в имота?

Какво казва законът?

Вероятно много хора, които имат жилище, но не живеят в него си мислят, че не е нужно да плащат разноските за етажна собственост. Това обаче не е съвсем така. Още повече бяха внесени нови промени в Закона за управление на етажната собственост.

Едно от важните неща, касаещи този закон е, че собствениците на имоти, които не живеят в тях, също ще са длъжни да плащат разходите си за него. 

С промените всъщност отпада освобождението от разноските на лицата, които обитават имота си не повече от 30 дни в годината. За имот, който не се обитава, ще се плаща размер на таксата, определен за един живущ.

Всеки собственик или ползвател е задължен в срок до петнадесет дни от придобиване правото на собственост или ползване на имота, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни. При неизпълнение на това му задължение, съответният се наказва с глоба от 50 до 250 лв.

Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид. Данните в нея ще се съобщават на управителния съвет чрез декларация по образец.

Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците. В изрично изброени в закона случаи се предвижда възможност общото събрание да се провежда чрез онлайн връзка, не само присъствено. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост. В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание. То ще може да се извърши до 7 дни преди провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя), или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис. 

За да се улеснят инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всяка етажна собственост ще може да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост. Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции. Разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на управителния съвет въз основа на решение, прието от общото събрание.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии