1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Парите за пенсии растат, а пенсионерите намаляват

Парите за пенсии растат, а пенсионерите намаляват

Колко е средната пенсия към момента?

Към 31 март 2023 г. общият размер на отчетените приходи е 2 632,3 млн. лв. или с 388,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 5 016,5 млн. лв., което е нарастване от 1 037,6 млн. лв. спрямо първото тримесечие на миналата година, съобщават от НОИ.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 4 479,4 млн. лв. Разходите за пенсии са с 1 047,1 млн. лв. или с 30,5% повече спрямо същия период на предходната година. Броят на пенсионерите е с 10 463 по-малък в сравнение със първите три месеца на 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за март 2023 г. е 738,75 лв., което е с 3,58 лв. (0,5%) повече спрямо този за февруари и със 105,61 лв. (16,7%) над средния размер, отчетен година по-рано.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за март 2023 г. е 811,02 лв., като месец преди това е бил с 4,20 лв. (0,5%) по-малък. В сравнение със същия месец на 2022 г. средната пенсия е нараснала с 127,34 лв. или 18,6%.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към края на март т.г. те са в размер на 497,7 млн. лв., което е с 20,4 млн. лв. по-малко от отчетените разходи към същата дата на миналата година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към март е 2 422,7 млн. лв.

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии