Нов закон ще сложи край на тормоза над длъжници

Нов закон ще сложи край на тормоза над длъжници

Законът предвижда правила, които колекторските фирми трябва да спазват

 

Нов Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, внесен от Министерски съвет в парламента, ще осигури по-спокоен живот на длъжниците. Събирачите на дългове няма да може да звънят по телефона на длъжниците в периода от 20:00 до 7:00 часа, както и в почивни и празнични дни, предвижда законът.

Освен това представители на фирмите за събиране на проблемни заеми няма да могат да ходят в домовете или в офисите на длъжниците. Няма да могат и да притискат длъжниците да платят. Купувачите на кредити и фирмите, обслужваща кредити, трябва да изпълняват задълженията си добросъвестно и професионално, като третират справедливо кредитополучателите, зачитайки техните права и интереси, пише в проектозакона.

Купувачите на кредити и лицата, обслужващи кредити, осъществяват комуникацията си единствено по телефона или с писма по електронната поща, адресирани лично до длъжника. Те трябва и да осигурят възможност на длъжника да посети техен офис по своя инициатива. Комисията за защита на потребителите оповестява публично процедура за обработване на жалби от потребители.

Предвидени са и санкции, като за лице, обслужващо кредити, което не осигури справедливо и етично третиране на кредитополучателит, се наказва с имуществена санкция в размер от 20 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение -  от 40 000 до 80 000 лв.

Хората ще могат да подават жалби за некоректно отношение към тях в Комисията за защита на потребителите и именно тя ще налага санкции на колекторските фирми. 

Бизнес Видео Подкаст