1 USD
1.84617 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,187.5

КЕВР постави 3-дневен ултиматум на "Топлофикация София"

БГ Бизнес
 

Комисията очаква от „Топлофикация София“ информация за броя на клиентите, засегнати от корекции на фактурите

КЕВР изиска в тридневен срок "Топлофикация София" да предостави цялостна информация относно коригирането на годишните изравнителни сметки за топлинна енергия на клиентите в гр. София за периода от 01.05.2021 Г. ДО 30.04.2022 Г.

„Топлофикация София“ ЕАД трябва да изпрати в Комисията информация за срока, в който клиентите на топлинна енергия ще получат коригирана данъчна фактура с отразена ставка от 9% ДДС върху дължимите суми за топлинна енергия.

Освен поисканата информация „Топлофикация София“ ЕАД следва да представи на регулатора образец на фактурa, в която да бъде ясно посочен начинът, по който клиентите ще бъдат информирани за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% ДДС и 9% ДДС.

Комисията очаква от „Топлофикация София“ ЕАД изчерпателна информация за броя на клиентите, засегнати от корекции на фактурите, в които е отразена годишната изравнителна сметка, както и каква е общата  стойност на направените корекции.

Допълнително дружеството трябва да даде разяснения и по въпроса на кои фактури, на какво основание и в кои случаи ще бъдат начислявани лихви за просрочие.

Припомняме, че и омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до новия изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) Борис Михайлов, в която поиска проверка на всички топлофикационни дружества в страната дали прилагат намалената ставка от 9% ДДС за изравнителните фактури за отоплителния сезон 2021-2022 година. 

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии