1 USD
1.78598 BGN
Петрол
Bitcoin
$37,206.2

С 30% е скочил външният ни дълг в сектор Държавно управление

БГ Бизнес

Какви са последните данни на БНБ дълга на България?

Брутният външен дълг в края на юли 2023 г. възлиза на 43 064.1 млн. евро (45.1% от БВП2), което е с 965.3 млн. евро (2.3%) повече в сравнение с края на юли 2022 г. (42 098.8 млн. евро, 49.8% от БВП), съобщават от Българската народна банка. 

Снимка: БГНЕС

В края на юли 2023 г. краткосрочните задължения са 7199.9 млн. евро (16.7% от брутния дълг, 7.5% от БВП) и се понижават с 1294 млн. евро (15.2%) спрямо юли 2022 г. (8493.9 млн. евро, 20.2% от дълга, 10% от БВП). 

Дългосрочните задължения възлизат на 35 864.2 млн. евро (83.3% от брутния дълг, 37.5% от БВП), като се повишават с 2259.3 млн. евро (6.7%) спрямо края на юли 2022 г. (33 605 млн. евро, 79.8% от дълга, 39.7% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2023 г. е 9444.9 млн. евро (9.9% от БВП).

Спрямо края на юли 2022 г. (7192.8 млн. евро, 8.5% от БВП) той нараства с 2252.1 млн. евро (31.3%). Външните задължения на Централната банка са 2037.9 млн. евро (2.1% от БВП). Те намаляват със 155.9 млн. евро (7.1%) спрямо края на юли 2022 г. (2193.8 млн. евро, 2.6% от БВП). 

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са 5636.9 млн. евро (5.9% от БВП). Те намаляват със 122.3 млн. евро (2.1%) спрямо края на юли 2022 г. (5759.2 млн. евро, 6.8% от БВП). Външните задължения на Други сектори5 са 11 923.3 млн. евро (12.5% от БВП). Те намаляват с 1219.3 млн. евро (9.3%) спрямо същия месец на миналата година (13 142.6 млн. евро, 15.5% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14 021.1 млн. евро (14.7% от БВП) в края на юли 2023 г., което е с 210.6 млн. евро (1.5%) повече спрямо края на юли 2022 г. (13 810.5 млн. евро, 16.3% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 32.6% към края на юли 2023 г., при 32.8% година по-рано.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии