Има ли инвестиция по-добра от тази в имот? Отговорът е - да

Има ли инвестиция по-добра от тази в имот? Отговорът е - да

Ето как успешно да инвестирате в земеделска земя

 

Все повече хора се ориентират към инвестиране на налични финанси. Винаги на пръв поглед изглежда най-логично да се инвестира в имот и това правят повечето хора. Има една инвестиция обаче, която не е толкова популярна, но заслужава внимание- инвестицията в земеделска земя. Земята става все по-скъпо нещо.

За разлика от много други класове активи, земята и другите реални активи са известни с това, че запазват стойността си при спад в покупателната способност, пише "Моите пари". 

Ако се обърнем към най-голямата световна икономика - щатската, стойността на земеделската земя, притежавана от инвеститори, се е повишила с 10,2% през 2022 г., докато средният процент на инфлация е бил 8%. С нарастването на инфлацията стойностите на земеделските земи също са склонни да се покачват по почти пряко свързан начин. По време на повишена инфлация земеделската земя е един от най-добрите налични активи като инструмент за запазване на капитала, дори по-добър от частните недвижими имоти.

Отговорът е, че инфлацията най-често води до покачване на цените на стоките на селскостопанските продукти, идващи от земеделските земи. Помислете за основни храни като царевица или кафе. Фермерите увеличават приходите си в съответствие с това покачване на цените на стоките, което също води до поскъпване на основната оценка на земята. Когато фермерите могат да таксуват повече за стоките си, стойността на земята, която произвежда тези стоки, също се повишава. Това говори за едно от допълнителните предимства на земеделската земя пред активи като злато или търговски недвижими имоти- общата възвръщаемост на инвестицията средно превъзхожда други сравними класове активи.

Според докладът „Земеделската земя: Исторически стабилен актив през несигурни времена“, средната годишна възвръщаемост на инвестициите в земеделска земя в САЩ от 10,71% превъзхожда всички други сравними класове активи от 1992-2022 г., като златото е носило 5,42% и е с най-лошото представяне. Митът, че златото е класът активи, към който инвеститорите трябва да се обърнат в инфлационна среда, е този, който до голяма степен можем да оставим настрана тук.

С колко поскъпна земеделската земя в България?

Земеделската земя в страната ни се радва на отлично представяне. За последното десетилетие, тя е поскъпнала над 6 пъти, според данни на Асоциацията на собствениците на земеделски земи. Това се равнява на средна годишна доходност от близо 20%, или над два пъти повече в сравнение със земеделската земя в САЩ.
Раздробеността на земеделската земя обаче, както и липсата на напояване, продължават да са два от основните проблеми пред този клас активи, според собствениците, което ограничава и ръста в цената на актива.
Като цяло селскостопанската земя в страната ни е над 52 милиона декара. От нея около 69% е обработваема земеделска земя, а около 800 000 декара се водят необработваеми – без стопанска дейност върху тях през последните две години. Страната ни продължава да е европенския член с най-раздробена земеделска земя. Налице са близо 9 милиона земеделски имота.
 
Към днешна дата и благодарение на еволюцията на инвестиционните средства, пред инвеститорите има много повече начини да изградят инвестиция свързана със земеделската земя. Те започват от частни фондове до публично търгувани инвестиционни тръстове за недвижими имоти, които притежават земеделска земя, както и фючърси върху селскостопански стоки.
 

Бизнес Видео Подкаст