1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Електронно здравеопазване: Колко прегледи са регистрирани в системата?

Електронно здравеопазване: Колко прегледи са регистрирани в системата?

Предстои въвеждане на системи за проследяване движението на лекарствата с цел елиминиране на недостига

Завършен е и вторият етап от изграждането на Националната здравноинформационна система (НЗИС), съобщават от Министерството на здравеопазването. 

По време на пгандемията беше завършен първият етап, който включваше електронната рецепта и електронното направление, както и основна интеграция с регистрите на съсловните организации.

Снимка: bTV

Дейностите са част от изпълнението на стратегия за развитие на електронното здравеопазване в България. 

След първата подготвителна фаза на проекта, във втората фаза бяха разработени и въведени всички необходими номенклатури и стандарти и функционалности на системата. Изградени са:

  • Здравно-информационен портал
  • Единно Електронно медицинско досие
  • Подсистеми за Електронна рецепта и Електронно направление и за събиране на информация от болници, за мониторинг и контрол в здравеопазването.

Какви са предимствата на системата? 

Основно предимство на НЗИС за пациентите е възможността за достъп в реално време до регистрираните за тях електронни здравни записи - рецепти, направления, резултати от изследвания, хоспитализации, протоколи от лекарски комисии, прегледи и ваксини.

Това дава информираност за провежданото лечение и подпомага допълнително контролната дейност за реализираните дейности. 

В системата до момента са регистрирани общо 52 065 320 електронни прегледа, 624 967 дентални е-прегледа, 2 344 651 е-хоспитализации и 5 806 789 е-имунизации. Издадени са 35 405 306 електронни рецепти и общо 30 325 293 електронни направления. С НЗИС работят всички участници в сектор „Здравеопазване“, като към момента регистрираните в системата участници са 24 345 лекари, 4 426 фармацевти и 6 606 дентални лекари.

Какво предстои?

Следващата фаза на проекта е фокусирана върху системите за проследяване движението на лекарствата с цел елиминиране недостига. Ще се въведе система за проследяване на имунизациите. Ще бъде изграден и модул за превенции и профилактика с нотификация за пациентите относно техните права за по-добър достъп до този вид услуги. Ще се създаде и модул за Майчино и детско здравеопазване с цел надграждане на медицинските прегледи, свързани с правата на децата и майките. Ще се надграждат регистрите в здравната система за проследяване на онкологичното лечение, терапии и хода на лечението и др. Също така се цели оптимизация и минимизиране на хартиения документооборот между институциите.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии