1 USD
1.80012 BGN
Петрол
86.66 $/барел
Bitcoin
$23,466.0

НСИ: Чувството за самота преобладава при лицата на възраст над 65 години

БГ Бизнес
 

Чувството за самота е по-силно изразено при жените

През второто тримесечие на 2022 г. 6,9% от бългаите са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици, докато 45,0% не са се чувствали самотни в нито един момент. Това показват данни от проучване на Националния статистически институт, отразяващо нагласите през второто тримесичие на 2022г. 

Чувството за самота е по-силно изразено при жените - 8,4% са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето, или с 3,1 процентни пункта повече в сравнение с мъжете - 5,3%.

Не са се чувствали самотни в нито един момент 25,8% от възрастните хора. Приблизително два пъти повече, или 51.6% от лицата на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици.

Най-висока е удовлетвореността от личните взаимоотношения

И през трите изследвани тримесечия анкетираните лица дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица - средно малко над 7 при скала на измерване от 0 до 10.

Най-ниска е средната удовлетвореност на лицата на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им - 4,61 за четвъртото тримесечие на 2021 г., 4,51 за първото тримесечие и 4,64 за второто тримесечие на 2022 година.

Равнището на доходите влияе върху общата удовлетвореност от финансовото положение. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата и през трите тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността на лицата от финансовото положение и през трите тримесечия е около 3.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5,85 през четвъртото тримесечие на 2021 г., 5,71 през първото тримесечие и 5,96 през второто тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии