1 USD
2.00516 BGN
Петрол
86.15 $/барел
Bitcoin
$19,008.1

Бизнес климатът у нас се стабилизира през юли

БГ Бизнес
 

Мениджърите във всички стопански сфери продължават да прогнозират нарастване на цените през следващите три месеца

През юли 2022 г. стопанската конюнктура в страната стабилизира около нивото от предходния месец, като по-благоприятен бизнес климат се отчита в промишлеността и търговията на дребно, стабилизация в сферата на услугите и понижение в строителство. Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт.

Мениджърите във всички стопански сфери продължават да прогнозират нарастване на цените през следващите три месеца.

Общият показател на бизнес климата през юли остава приблизително на нивото от предходния месец, когато нарасна с 1,4 пункта, като показателят на стопанската конюнктура опитва да стабилизира малко над неговото дългосрочно осреднено ниво.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през юли с 2,1 пункта спрямо юни, когато се повиши с 1,7 пункта, като последната анкета на НСИ отчита по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им по отношение на износа и на производствената активност през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите през юли е с 0,8 пункта под нивото от април и достига 75.5%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности, отчита проучването на НСИ, цитирано от БНР.

Основни фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила.

По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да продължават да се повишават през следващите три месеца.

През юли 2022 г. показателят "бизнес климат в строителството" се понижава с 2,9 пункта, заличавайки повишението с 2,1 пункта през юни, като има влошаване на очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията им през следващите шест месеца. Очаква се през следващата половин година намаление на новите поръчки, което да доведе и до известно понижаване на строителната дейност в краткосрочен план.

Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, следван от цените на материалите и недостига на работна сила, като през юли се отчита засилване на тяхното негативно влияние.

По отношение на продажните цени делът на строителни предприемачи, които очакват ценово повишение през следващите три месеца достига 49,3%, след като през юни на това мнение бяха 52,2% от строителните мениджъри.

През юли съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 0,7 пункта след повишение с 1,0 пункт месец по-рано, като продължаващото подобрение е в резултат на по-оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно обема на продажбите и на поръчките към доставчици обаче са по-резервирани за следващите три месеца, отчита бизнес проучването на НСИ.

Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната икономическа среда, посочена от цели 68,7% от предприятията, като на заден план остават факторите "конкуренция в бранша" и "недостатъчното търсене".

В сравнение с юни търговците на дребно очакват увеличаване на продажните цени през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва през юли нивото си за трети пореден месец, като оценките на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, но очакванията им за следващите три месеца са по-умерени.

Несигурната икономическа среда продължава да ограничава в най-голяма степен развитието на бизнеса в този сектор, следвана от факторите "конкуренция в брашна" и "недостиг на работна сила".

21,8% от мениджърите в сферата на услугите предвиждат през юли увеличаване на продажните цени за следващите три месеца.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Създадоха най-голямата пирамида от пластмаса в Гиза

Coldplay
+7

Галерии