1 USD
1.80527 BGN
Петрол
Bitcoin
$51,209.9

Износът ни може да достигне 75 млрд. евро след 10 години

БГ Бизнес
 

До 2014 г. се очаква износът на страната да започне да превишава вноса.

Експортната политика на България за периода 2008 - 2013 г. предвижда след реализирането на комплекс от мерки в подкрепа на износа през 2018 г. неговите обеми да достигнат 75 млрд. евро. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров при представянето на експортната политика на страната.

До 2014 г. се очаква износът на страната да започне да превишава вноса.

Сред макроикономическите условия за постигането на тези цели е да има годишен ръст на БВП от 7 на сто, запазване на съществуващия обем чуждестранни инвестиции и годишен ръст на износа от около 18 на сто.

За да се координира експортната политика на страната, се предвижда да бъде създаден консултативен съвет към Министерския съвет, който ще се занимава в икономизацията на външната политика на България. В съвета ще участва ресорният вицепремиер Ивайло Калфин, министърът на икономиката и заместник-министри от най-важните структурни звена.

Към министерството на икономиката ще има експортен съвет, който ще прави политиката за стимулиране на износа, каза министърът.

Друга мярка, залегнала в експортната политика на страната, е създаването на структурата "Бултрейд", която първоначално ще е дирекция към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Към 2010 се очаква "Бултрейд" да стане самостоятелна агенция, която ще презентира българската продукция в чужбина, каза министърът.

Заместник-министър Явор Куюмджиев каза, че годишният разход за поддръжката на организацията ще са около 16 млн. лева. Той прогнозира, че ако стратегията бъде приета от парламента до края на октомври, създаването на "Бултрейд" може да започне още от следващата година. На първия етап се предвижда организацията да има 30 представители в чужбина, които няма да са дипломати. Задачата им ще е да са в услуга на износителите както от страната, така и за България. Общият брой на заетите в "Бултрейд" ще е 50 човека.

Предвижда се чрез средства от оперативната програма "Конкурентоспособност" да се подкрепи с около 200 млн. евро създаването на дружества със специална цел. Чрез Българската банка за развитие ресурсът ще се използва за подкрепа на малкия и среден бизнес в България.

Ще бъде разширен административният капацитет на Българската агенция за инвестиции с идеята един експерт да се грижи максимум за двама инвеститори.

До 2013 г. трябва да бъдат създадени около 100 индустриални зони.


Средният бюджет за изграждането им е около 6 млн. лева. За развитието на зоните годишно ще бъдат заделяни в бюджета около 100 млн. лева. Очаква се дейността им да бъде регламентирана или с промени в Закона за инвестициите или да се направи отделен закон. Вероятната форма на партньорство ще е публично-частното с идеята частният капитал да не надхвърля 50 на сто.

По данни на министерството през 2007 г. страната е изнесла стоки и услуги на стойност 21 млрд. долара, от които едва 4 млрд. долара е обемът на високотехнологичните стоки и изделията с висока степен на преработка. Това е причина в експортната политика да е предвидено насърчаване на износ с добавена стойност.

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето

Тагове

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии